Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821" - Προεκτάσεις

Φανερωμένη



















Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.



Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στις 25 Μαίου, 1998.

Τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Μαίου, 1998, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Η πρώτη φωτογραφία είναι παρμένη από την Ιστορία της Νήσου Κύπρου.
Οι άλλες φωτογραφίες είναι από ενημερωτικό φυλλάδιο για τον Ναό.
Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.